Elindult az 5. Székely Vágta

Székely huszárok bevonulásával, hatalmas székely zászló felvonásával, a versenyzők bemutatkozásával, huszárindulókkal, hatalmas pompával kezdődött meg az ötödik Székely Vágta a Maksa községhez tartozó Óriáspince-tetőn. Az ünnepélyes megnyitót Székely Tibor, a Nemzeti Vágta főkapitánya celebrálta, aki a beszédében azt hangsúlyozta, hogy a Vágta minden évben egyszerre nemes verseny és tisztelgés őseink előtt.

A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárainak bevonulásával vette kezdetét az ötödik alkalommal elinduló Székely Vágta. Az ünnepélyes megnyitón a Szilaj Hagyományőrző Egyesület huszárai is közreműködtek. A nyitó díszlövés, a nyitó kürtök és fanfárok után a Vágta főkapitánya, Székely Tibor vette át a szót, aki első soraiban azt mondta: „ha nincs a székely virtus, akkor ez a folyamat nem indult volna el”. „A Vágta minden évben egyszerre nemes verseny és tisztelgés őseink előtt. Tisztelgés azok előtt a magyar lovas katonák, huszárok előtt, akik vitézségükkel világhírűvé tették a magyar könnyűlovasságot és megajándékozták a huszár szóval a világ szinte összes nyelvét. A Vágta jelszava a huszárokén túl, Bátorsággal és becsülettel. Minden évben, amikor ezt a két erényt példaként mutatjuk fel, akkor magunk elé állítunk olyan történelmi személyiségeket, akik életükkel méltán és méltón képviselték ezeket az értékeket, hozzájárulva a huszár és lovas hagyományok öregbítéséhez. Idén Európa egyetlen, magyar határon túl, a szlovéniai Budanje-ban álló huszár szobrának hősére, Rostás Pálra emlékezünk. A 200 éve véget ért Napóleoni háborúk során Rostás Pál mint a Radeczky huszárezred közhuszára, 1813-ban az Észak-Itáliai hadszíntéren küzdött” – folytatta a Vágtafőkapitány. Székely Tibor immár negyedszer köszöntötte román nyelven is a résztvevőket, kiemelve, hogy „egy közösség összetartozását, erejét, egymás tisztelete, egymás szeretete, az egymás felé forduló figyelem biztosítja, amelyben a közösség tagjai megőrzik és kibontakoztathatják egyéni tehetségüket a köz javára. A Székely Vágta erre az együttműködésre is szép példa, immáron öt éve”.

Az ünnepélyes megnyitón Szabó Árpád, a Maros Megyei Tanács alelnöke is köszöntötte az ünneplőket, aki hangsúlyozta, hogy a Székely Vágtának az a legnagyobb pozitívuma, hogy sikerült megmozgatnia a székely lovas társadalmat. Az alelnök után Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke mondott beszédet, aki szerint Székelyföld szerethető, „a térségbe érkező magyarországi vendégek is érzik, hogy testvérként tudjuk őket fogadni, érzik, hogy itthon vannak. Az olyan törekvések, mint a Székely Vágta jók, mert hagyományainkat éltetik” - fogalmazott. „Célunk az, hogy a barátságos Székelyföldet mutassuk meg határon innen és túl. A magyar népet a lovas hagyományok kötik össze, közösen őrizzük ezt a hagyományt” – mondotta az elnök. Beszéde után Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke osztotta meg gondolatait, aki úgy gondolja, hogy a székelyek elsősorban nem munkaeszközként tekintenek a lóra, hanem szeretik, összhangban élnek vele. „Együtt éltünk a lóval, amikor évezredeken át védtük a magyar haza határait, amikor szabadságunk védelmére, lóra pattanva, kardot rántva szembe mentünk tenger sok ellenséggel. Számunkra a ló jelentette a szabadság utáni vágyat” – hangsúlyozta a tanácselnök, majd gratulált Pászka Lehelnek a világrekordhoz. „Pászka Lehel a bemutató után többek között azt mondta, hogy visszük a székely zászlót is, nem szégyelljük, büszkék vagyunk rá. Minél több ilyen emberre van szükségünk”, és úgy fejezte be beszédét, hogy jó érzés székelynek lenni.

A megnyitó után, a Szilaj Hagyományőrző Egyesület huszárainak közreműködésével, óriási zászlót húztak fel az Óriáspince-tetőre, hogy „hadd lobogjon, hadd lássák mások is”.

© - Székely Vágta, a Budapesti Nemzeti Vágta sepsiszentgyörgyi előfutama