„Felemelő érzés székelynek lenni”

Hetedszer vette kezdetét a Székely Vágta, amelynek hivatalos megnyitóján a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, valamint a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred huszárai működtek közre. A székely zászló ünnepélyes felvonása után az elöljárók köszöntői következtek, majd letették az esküt a Székely Vágta és a Góbé futam indulói. A Székely Vágta főkapitányi tisztségét idén Dr. Nagy József, a kaposvári Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének huszárkapitánya látta el, akit a budapesti Nemzeti Vágta küldött a sepsiszentgyörgyi előfutamra.

Felvonták a hatalmas székely lobogót az Óriáspince-tetőn, ez jelzi, hogy hivatalosan is kezdetét vette a Székely Vágta. Csakúgy, mint a korábbi években, idén is a helyi hagyományőrző csapatok vállaltak részt ennek protokolláris felvonásában. A zászlófelvonásra Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, egyben a Székely Vágta elnöke adta meg az engedélyt Dakó Tibor hagyományőrző huszárfőhadnagy, a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred tagjának, a zászlóvivők parancsnokának.

„Hadd lássák a Székelyföldet körbevevő országból is, hogy felemelő, jó érzés székelynek lenni” – indított Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanácselnök beszédében továbbá hangsúlyozta: „A székely zászló alatt harcoló elődeink az örök történelmi Székelyföld igazságát hirdették. Amit a földrajzi Székelyföldtől idegen hatalmak elvettek, az a lelki Székelyföldnek mindig része maradt. Másokkal szemben mi azért leszünk nyertes nemzet, mert mi akkor is szeretjük Székelyföldet, amikor nem könnyű szeretni. Szeretjük, mert mi hiszünk benne. Sokan még nem tudják, hogy Székelyföldet tőlünk elvenni nem lehet, mert mi belül hordjuk. Székelyföldet mi a lelkünkben hordozzuk.”

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőjébe úgy fogalmazott: „a lovas ember főbb tuljdonságai a hitelesség, a hit, az alázat, a szolgálat. Így kell szolgálni ezt a térséget, Székelyföldet is, ha így szolgáljuk, gyermekeinknek lesz miért itthon maradni, és fogják érezni a vérükben a hazahúzó erőt”. A megyetanácselnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a lovaséletnek hasonló fontosságot kell adni, mint a többi sportágnak.

A magyar kultúrának a lovas hagyományok fontos részét képezik – kezdte beszédét Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. „Örvendek annak, hogy Székelyföldön ma már nincs hiány lovas rendezvényekből, számuk és színvonaluk is évről évre nő úgy Maros, mint Kovászna és Hargita megyében. Székelyföldön a nagyközönség számára talán a Székely Vágta a legismertebb lovas verseny, és méltán, de nagyon fontos, hogy az ehhez hasonló népszerűsítő rendezvények mellett a tradicionális lovas sportok fennmaradására is odafigyeljünk. A lovas rendezvények jövőjét illetően optimista vagyok, hiszen a két tanácselnök kollégával egyetértés van közöttünk arról, hogy támogatni kell ezeket az eseményeket” – fogalmazott az elöljáró.

A Nemzeti Vágta idén jubillál. Dr. Nagy József, a kaposvári Somogyi huszárok huszárkapitánya, a Székely Vágta főkapitány szerint a székelyek az álmok és az öröm lovasai, „akik Csaba királyfi csillagösvényéről jó paripáitokat ide a Maksa-tetőre vezettétek, s immár 7. éve mutatjátok meg a világnak, hogy ez az ösvény amelyen jártok, a jövőbe vezet, s ez a megmaradás igazi útja. Az út, ahol álmainkat, örömeinket tovább adjuk mindazoknak akikkel együtt élünk, legyen az székely, szász, vagy román. Mert az álmokban és az örömökben olyan barátságok születnek, amit nem tud elválasztani a rosszindulat, a gyűlölet, mert éltető kovásza a szeretet.” A 10. jubileumi Vágta idén nem egy kiemelt történelmi személyt állít középpontba, hanem minden hadi siker kulcsát, a névtelen közhuszárt, s a névtelen közhuszár örömét, virtusát, amely legszebb formájában, a huszártáncban, a verbunkban ölt testet. Az idei, 10 éves Nemzeti Vágta a huszárok táncával, a verbunkkal hív közös örömre. „A huszár szívének a legszebb tánc azért nem az, amikor ő táncol, hanem amikor alatta jó lova perdül táncra” – zárta mondandóját a Vágtafőkapitány.

A Székely Vágta megnyitója után a maksai Cickom Énekegyüttes hallhattuk, majd elindultak a futamok, először a Góbé-előfutamok, majd a Székely Vágta négy előfutama.

© - Székely Vágta, a Budapesti Nemzeti Vágta sepsiszentgyörgyi előfutama